Thẻ chip proximity

Thẻ Proximity: Thẻ Proximity hoạt động bằng sóng vô tuyến (Radio Frequency) có tần số 125 kHz, nên còn được gọi là thẻ RFID. Cấu […]

Thẻ chip proximity Chi tiết »